Prisliste

Gældende pr. 1. januar 2024.

Alle priser er angivet inklusive moms.

TIMESATSER
Juridisk rådgivning og specialistopgaver 2.000
Administration og rådgivningsopgaver 1.600
Bogføring og ekspeditionsopgaver 800
SALG & ANDELSOVERDRAGELSE
Mæglerbesvarelse/-ekspedition, ejerboliger 5.000
Mæglerbesvarelse/-ekspedition, andelsboliger 7.300
Ajourføring af mæglerbesvarelse 2.000
Notering af ejerskifte 2.000
Notering af transport 1.600
Overdragelsesaftale (køb af andelsbolig) 9.800
Overdragelsesaftale (salg af andelsbolig) 5.000
Annulleret handel/overdragelse 5.000
Overdragelsesaftale klar hurtigere end to uger – HASTEGEBYR 4.000
Tillæg for overtagelsesdato forskellig fra månedsskift 2.300
Ændringer i købsaftale (dato, navne, pris mv.) 1.500
Indfrielse af panthaver (pr. panthaver) 2.000
Adkomsterklæring (afgivelse af erklæring) 1.650
Nyt andelsbevis (ved bortkomst) 800
Nøgletalsskema 1 (betales af foreningen. Kun ved første salg efter nyt regnskab) 1.500
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling samt udsendelse af referat 2.600
Deltagelse i ekstraordinær fysisk generalforsamling (op til 2 timer) inkl. referat 7.400
Deltagelse i ekstraordinær digital generalforsamling (op til 2 timer) inkl. referat 6.400
VEDTÆGTER OG TINGLYSNING
Ajourføring af vedtægter (efter medgået tid)
Tinglysning af vedtægter (ekskl. offentlige afgifter) (efter medgået tid, dog mindst) 3.000
Tinglysning/aflysning af pant (ekskl. offentlige afgifter) (efter medgået tid, dog mindst) 2.750
LEJEKONTRAKTER
Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter (efter medgået tid, dog mindst) 10.400
Allonge til erhvervslejekontrakter (efter medgået tid, dog mindst) 5.100
Udarbejdelse af lejekontrakter, A10 3.500
Udarbejdelse af fremlejekontrakter, A10 1.750
Udarbejdelse af lejeaftaler (kælder, loft, p‐pladser mv.) 1.000
INKASSO MV. 
Indgåelse af afdragsordning1.500
Administration af afdragsordning pr. termin40
Styring af inkassosag. Skyldner betaler omkostninger. Kan skyldner ikke betale, påhviler udgiften kunden (efter medgået tid)

 

RENOVERINGS- OG BYGGEPROJEKTADMINISTRATION
Samlet entreprisesum under 2,5 mio. kr. eller fredede ejendomme – min. 80.000 kr. 5 %
Samlet entreprisesum imellem 2,5-12,5 mio. kr. 3 %
Samlet entreprisesum over 12,5 mio. kr. – efter forhandling
“Samlet entreprisesum” udgøres af alle entreprenørudgifter inkl. uforudsigelige og tilvalgte arbejder, men ikke rådgiverhonorar mv.
FORENINGS- OG FÆLLESLÅN
Låneomlægning/-konvertering, grundhonorar 5.600
Tillæg for hovedstol efter omlægning/konvertering over 2 mio. kr. 2 ‰
Oprettelse/fornyelse af aftaleindskud 1.600
Administration af fælleslån pr. md. pr. deltager 40
Delindfrielse (ekskl. gebyr til pengeinstitut) 2.000
ADMINISTRATIVE GEBYRER 
Tømning af E-boks pr. kvartal225
Netbankgebyr, årligt pr. bank1.000
Antihvidvasklegitimering og fakturagodkendelse (ProBo Light)2.600
Bestilling og fremfindelse af materiale til valuarvurdering samt objektiv gennemgang2.600
Revisor- eller bankskifte5.500
Lovpligtig bogføringsbeskrivelse (ajourføring halv pris)1.500
Genfremsendelse af indbetalingskort50
Genfremsendelse af dokumenter (pr. dokument)250
Bestilling af nøgler, vaskebrikker, navneskilte og adgangskort300
PORTO, KOPIALIA MV.
Udsendelse af lille brev, C5-kuvert 40
Udsendelse af stort brev, C4-kuvert (indkaldelse til generalforsamling mv.) 80
Kopialia, A4 sort/hvid pr. side 2,75
Kopialia, A4 farve pr. side 5,50
Kopialia, A3 sort/hvid pr. side 5,50
Kopialia, A3 farve pr. side 10,00
Positive udlæg fx porto, gebyrer, parkering, digitale underskrifter mv. (efter forbrug)