Persondatapolitik

Persondatapolitikken har til formål at beskrive, hvordan Blomfelt Administration indsamler, opbevarer og anvender personfølsomme oplysninger. Personlige oplysninger dækker over alle oplysninger, som kan bruges til at identificere dig, f.eks. navn, adresse, e-mail, personnummer mv.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

I henhold til Hvidvaskloven (vejledning om lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme), er det påkrævet, at vi indhenter identifikationsoplysninger på bestyrelsesmedlemmer i form af pas eller kørekort og sundhedskort.

Hvad bruges personoplysningerne til?

Personoplysningerne anvendes kun til internt brug og videregives ikke til tredjemand, medmindre du har givet tilladelse hertil. Dette kan f.eks. være, hvis foreningen skal optage et nyt lån og kreditinstituttet kræver dette før udstedelse af nyt lån.

Det kan også i særlige tilfælde være påkrævet i loven, at vi videregiver oplysninger, som vi er i besiddelse af.

Hvordan opbevares oplysningerne?

Oplysningerne opbevares på virksomhedens server, som er adgangsbegrænset. Såfremt det ikke ønskes, at oplysningerne (kopi af pas/kørekort og sundhedskort) opbevares digitalt, vil disse blive opbevaret i fysisk kopi i et lokale, der er aflåst, når der ikke er personale til stede.

Ændringer og opdateringer af persondatapolitikken

Blomfelt Administration forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Vi vil derfor foretage fornødne justeringer af vores persondatapolitik løbende.

Blomfelt Administration ApS
Hammershusgade 15, 2.
2100 København Ø

Tlf. 70 20 91 20
info@blomfelt.dk
CVR-nr. 25956737